Specialisaties – Voetenwerk Limburg – Brunssum

Voetenwerk Limburg

Specialisaties

Binnen onze praktijk werken we met de nieuwste technieken

Cad-cam systeem

Met een cad-cam systeem kunnen computergestuurd podotherapeutische zolen gemaakt worden. Met een speciaal cad-cam systeem kan een 3D foto van de voetholte worden gemaakt. Dit kan in een gecorrigeerde stand of in de natuurlijke stand van de voet, afhankelijk van het therapiedoel wat de podotherapeut voor ogen heeft. Dit kan een compenserend, consoliderend (ondersteunend), corrigerend of ontlastend doel zijn. Meestal is er sprake van een combinatie van deze doelen. Dit is eenvoudig toe te passen met deze techniek.
Tijdens het podotherapeutisch onderzoek wordt er veel belangrijke informatie verzameld. Uit deze informatie wordt het therapieplan opgesteld. Met behulp van de 3D foto van de voet kan een podotherapeutische zool zeer nauwkeurig gemaakt worden.

Locoregionale anesthesie

Binnen podotherapie krijgt men regelmatig te maken met het behandelen van ingegroeide nagels. Problemen zijn veelal op te lossen door conservatieve behandelingen ofwel ‘niet-chirurgische’ ingrepen. Hiervoor beschikken podotherapeuten over diverse technieken. Door deze technieken kunnen de meeste patiënten vaak al na het eerste consult pijnvrij (of met minder pijn) de praktijk verlaten. Dit kan zelfs in veel gevallen als er een ontsteking aanwezig is. Echter, soms is de teen van de patiënt zo gevoelig en is er zoveel wild vlees (granulatieweefsel) aanwezig, dat de behandeling door de podotherapeut te pijnlijk is en er dus niet op een normale manier gewerkt kan worden.
De volgende stap is dat de patiënt via de huisarts naar de chirurg verwezen moet worden om een chirurgische ingreep te ondergaan, waarna vaak de podotherapeut de behandeling weer voortzet om herhaling (recidief) te voorkomen. Dit is een omslachtige manier van behandelen.
Dit heeft er een aantal jaren geleden toe geleid (in overleg met de Inspectie van de Volksgezondheid) om podotherapeuten op te leiden om locoregionale anaesthesie toe te kunnen passen. Echter, in de Wet-BIG is omschreven dat het toepassen van deze lokale verdoving een ‘voorbehouden’ handeling is, dat wil zeggen dat deze handeling alleen aan artsen is voorbehouden. Een ontsnappingsmogelijkheid is dat een podotherapeut, die de juiste kwalificaties/opleiding heeft, deze behandeling kan/mag toepassen onder supervisie van een arts.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de studenten podotherapie vanaf ± 2000 in het onderdeel locoregionale anaesthesie werden geschoold. Tevens waren alle podotherapeuten verplicht zich op dit onderwerp te scholen via een Post-HBO-cursus. Het volgen van deze scholing is zelfs een vereiste om in aanmerking te komen voor periodieke registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Toekomstbeeld is dat podotherapeuten in de toekomst zelfstandig deze locoregionale anaesthesie mogen toepassen (in bijvoorbeeld Engeland, Australie, USA, Canada is dat al toegestaan). Daartoe zal in Nederland de wet nog moeten worden aangepast. Tot die tijd kan bovengenoemde behandeling dus wel worden uitgevoerd door een podotherapeut, mits in samenspraak/overleg met een arts.

Medical Taping vanaf de heup tot de teen

De achterliggende gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven. Er zijn elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kunnen ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. In onze praktijk zijn podotherapeuten werkzaam die deze cursus gevolgd hebben.

Dermatologie voor Podotherapeuten

De podotherapeut wordt geconfronteerd met patiënten met huid- en nagelproblemen. De snelle ontwikkelingen in de huid- en nagelzorg zijn lastig te volgen. Ontwikkelingen zoals nieuwe behandelingsmogelijkheden in de huid- en nagelzorg hebben rechtstreeks gevolgen voor de beroepsinhoud van de betrokken disciplines.Naast medici speelt de podotherapeut een belangrijke rol in de voorlichting naar de patiënt met een huid- en nagelaandoening. Het volgen van de opleiding dermatologie zorgt er voor dat de podotherapeut eerder huid- en nagelproblemen herkent om tijdig en goed door te verwijzen naar huisarts en/of dermatoloog.

Deel