Wat is een podotherapeut – Voetenwerk Limburg – Brunssum

Voetenwerk Limburg

Wat is een podotherapeut

Een podotherapeut behandelt uiteenlopende voetklachten en klachten die ontstaan door het niet goed functioneren van de voeten. Denk hierbij aan enkel-,knie-,heup-en rugklachten maar ook overbelasting van spieren bij veel staan en/of lopen.
De podotherapeut richt zich op de voet.

Podotherapie is een wettelijk erkend paramedisch beroep. De podotherapeut heeft een 4-jarige HBO-opleiding gevolgd (fulltime) en is sinds januari 2012 direct toegankelijk zonder verwijzing.
Podotherapeuten dienen te voldoen aan een aantal kwaliteitseisen en kunnen zich laten registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. In dit register vindt ook registratie plaats van logopedisten, diëtisten, ergotherapeuten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, huidtherapeuten, radiologisch laboranten en – therapeuten. Om periodiek geregistreerd te kunnen worden in dit register dienen de ingeschreven beroepsbeoefenaren te voldoen aan de opgestelde kwaliteitseisen. (zie www.kwaliteitsregisterparamedici.nl)

Podotherapeuten hebben een eigen AGB-code. De letters AGB staan voor Algemeen Gegegevens Beheer Zorgverleners. Dit is een register waarin gegevens van alle officiële zorgverleners in Nederland worden vastgelegd. Deze gegevens zijn voorzien van een unieke codering; de AGB-code. De AGB-code van podotherapeuten begint met de cijfers 26. De meeste podotherapeuten (ca. 98%) zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP). Bij www.agbcode.nl kun je nagaan of je podotherapeut al een AGB-code heeft.
Uw zorgverzekering zal het lidmaatschap van NVvP, kwaliteitsregister en AGBcode als eis stellen voor vergoeding van uw behandeling/therapie.
Voor meer informatie over de opleiding vind je op www.fontys.nl of www.saxion.nl